Popis

Výstražný trojuholník je homologizovaný podľa platného európskeho predpisu.