Popis

Sieťka na uchytenie vysokého nákladu pre vozidlá vybavené prístupnými vysokými kotviacimi prvkami. K sieťke je nutné objednať dve spodné fixačné skoby ref. 98 106 309 XT a dodržať postup montáže, ktorý je k dispozícii v prílohe. Sieťka je určená na ochranu vodiča a cestujúcich pred vniknutím predmetov, ktoré sa nachádzajú v batožinovom priestore.