Popis

 
Doplnok k sade na čistenie filtrov pevných častíc JLM DPF Cleaning Toolkit.
 
– Kovová sonda sa musí vložiť do otvoru predného tlakového senzora filtra pevných častíc.
 
– Počas striekania kvapaliny pohybujte sondou dookola, aby bola čistiacou kvapalinou pokrytá čo najväčšia plocha filtru.
– Počas aplikácie čistiacej kvapaliny JLM DPF Cleaning & Flush Fluidpack pohybujte sondou tam a späť, aby bol pokrytý čo najváčší povrch filtru.