Popis

Výhody

– minimalizuje rast rias v skladovacích nádržiach pre naftu a bionaftu
– preventívne zabraňuje množeniu baktérií v nafte
– čistí palivový systém
– zabraňuje upchatiu palivového filtru
 
Palivo vyrobené z ropy pozostáva z chemických prvkov, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie, vrátane vysoko toxickej síry. Biopalivo je vyrobené z kombinácie prírodných olejov alebo tukov. Kľúčovým environmentálnym prínosom bionafty je to, že tento čistý rastlinný olej je biologicky odbúrateľný. Bionafta neobsahuje žiadne toxické látky, ako napríklad síru, aromáty alebo iné zložky ohrozujúce životné prostredie.
 
S cieľom znížiť množstvo toxických výfukových plynov vlády požadujú, aby dodávatelia pohonných hmôt zmiešali predpísané percento bionafty s naftou získanou z ropy. Od roku 2008 platí celosvetová norma, ktorá stanovuje maximálne prípustné množstvo síry v palive. Úroveň síry sa znižuje zmiešaním bionafty s ropnou naftou. Stále viac krajín povinne miešania určité percento bionafty do štandardnej nafty. Naftu obsahujúca bionaftu možno rozpoznať písmenom B, za ktorým nasleduje číslo; B5, B15, B20 alebo B90. Čísla 5, 15, 20 a 90 označujú percento bionafty prítomnej v motorovej nafte získanej z ropy.
 
Riasy ako surovina pre bionaftu
Jednou zo surovín, z ktorých sa vyrába bionafta, sú riasy. Vo zvýšenej miere sa nafta z rias považuje za tretiu generáciu biopalív a v dôsledku toho jej využívanie stále rastie. Všetky palivá obsahujú určité množstvo vody. Diesel je menej rafinovaný (filtrovaný) ako benzín, takže obsahuje viac vody. Bionafta je hygroskopická, čo vďaka jej chemickému zloženiu priťahuje vlhkosť z okolia. Kombinácia relatívne väčšieho množstva vody v štandardnej nafte a hygroskopickým vlastnostiach bionafty znamená, že v nafte je väčšie percento vody.
 
Práve táto vtlhkosť spôsobuej množenie baktérií a rast rias v vnafte. Rovnako ako ostatné rastliny, riasy tiež rastú rýchlejšie keď stúpa teplota. Jednou výhodnou vlastnosťou síry je, že obmedzuje rast rias. Avšak, keďže množstvo síry v palive sa v súčasnosti postupne znižuje, riasy majú viac možností rastu v skladovacích  nádržiach a v palivovom systéme.
 
 

Kal blokuje palivový systém
Vytvorené riasy v palive je možné vizuálne vidieť ako kal a tento kal sa postupne hromadí v skladových nádržiach paliva a palivovom systéme. Kal sa šíri z palivovej nádrže na palivový filter cez palivové potrubie. Palivový filter dieselového motora obsahuje odlučovač vody, ktorý zachytáva vlhkosť nafty a zabraňuje vode vniknúť do palivového čerpadla, vstrekovačov nafty a motora. Kal z rias sa hromadí vo filtri a po určitom čase zablokuje filter. Výsledkom toho je, že do motora nebue vstrekované dostatok palivo, kôli upchtému palovovému filtru. A v určitom bode už ani nebude štartovať, pretože palivo sa nedostane do motora.

Vozidlo potom musí byť odvezené do servisu. V servise sa zistí, že v palivovom filtri je kal, takže bude musieť byť vymenený. Ale rast rias v palivovej nádrži a potrubiach bude pokračovať rovnako ako predtým a problémy sa môžu opakovať.

Ďalším nepriaznivým účinkom rias v palive je, že môžu spôsobiť poruchy palivového čerpadla a vstrekovačov nafty. Vďaka prísnym environmentálnym požiadavkám sú tieto časti čoraz presnejšie a zároveň citlivejšie na čistotu paliva. Dokonca aj najmenšie častice, neviditeľné bežným ohľadom, môžu spôsobiť vážnu chybu v špičkovej technológii. Skutočnosť, že komponenty podliehajú extrémnym požiadavkám na presnosť a kvalitu má za následok ich vysokú cenu. Preto je lepšie predchádzať poruche.

Potrebné vyčistiť celý palivový systém
Je veľmi dôležité nielen vymeniť palivový filter, ale aj vyčistiť celý palivový systém. Diesel Anti-Bacteria obsahuje produkt, ktorý zabíja živé organizmy, ako napríklad riasy. Pozor: tento produkty neodstraňujú namnožené riasy, ale zabraňuje ich rastu. V extrémnych prípadoch budú namnožené riasy v palivovom systéme tak veľké, že už ich nebude možné vyčistiť prísadou. Jediným riešením v tomto prípade bude ručné vyčisteniev servise. Po manuálnom vyčistení prísada JLM Anti-Bacteria zabráni rastu rias a udržuje palivový systém čistý.
JLM Anti-Bacteria je vhodná pre všetky systémy skladovacích nádrží pre naftu a bionaftu, systémy na prepravu paliva a všetky dieselové motory s turbom i bez nich a všetky systémy Common Rail, ktoré bežia na bežnej motorovej nafte.
 
 
Dávkovanie osobné autá
– Pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá je k dispozícii balenie s objemom 250 ml. 
– dávkovanie v pomere 1:1000
– na 50 litrov paliva pridajte do nádrže 50 ml.
 
Dávkovanie veľké palivové nádrže 
– Na väčšie palivové nádrže je k dispozícii nádoba s objemom 1 liter
– určené pre poľnohospodrske stroje, skladovacie naftové nádrže, prepravné nádrže
– dávkovanie v pomere 1:1000
– na nádrž 1000L nafty pridajte 1L JLM Anti-Bacteria
– najlepši pridať pred napúštaním nádrže, kôli dobrému premiešaniu
 
 
Návod na aplikáciu v nádržiach kontaminovaných riasou
Diesel Anti-Bacteria má optimálny účinok, ak v palivovom systéme, alebo nádrži pôsobí aspoň 24 hodín.
JLM odporúča nasledovný spôsob čistenia:
1. Určite množstvo paliva v plnej nádrži
2. Vypočítajte množstvo aditíva Anti-Bacteria aby bol zachovaný pomer dávkovania ako 1: 1000
3. Nádrž by nemala byť úplne plná, aby bolo možné dotankovať a tak došlo k dostatočnému premiešaniu aditíva
4. Na odstránenie akejkoľvek vody použite odtok na spodnej časti palivovej nádrže.
5. Ak je v nádrži veľa kalu, najskôr ju dôkladne vyčistite.
6. Pridajte vypočítané množstvo JLM Diesel Anti-Bacteria do nádrže.
7. Dotankujte naftu, aby došlo k premiešaniu aditíva.
8. Diesel Anti-Bacteria sa automaticky zmieša s palivom pri plnení
9. Nepoužívajte vozidlo po dobu 24 hodín, aby Anti-Bacteria mohla správne vykonávať svoju prácu
10. Opäť použite odtok, aby ste odstránili vodu s mŕtvymi riasami
11. Ošetrené palivo je teraz pripravené na normálne použitie. Zároveň je palivo dostatočne aditivované, aby čistilo celý palivový systém.
 
DÔLEŽITÉ: ak je palivový systém silne kontaminovaný kalom, slizom alebo kondenzovanou vodou, musí sa nádrž manuálne vyčistiť predtým, než bude do nafty pridaný prípravok JLM Diesel Anti-Bacteria . V tomto prípade odporúčame skontrolovať aj palivový filter. V prípade potreby vymeňte palivový filter.