Popis

Hasiaci prístroj s popruhom 1 kg. Viacúčelový prášok CENTRIMAX ABC určený pre 3 najhlavnejšie požiarne skupiny: horľavé pevné látky, horľavé tekuté látky, horľavé plynné látky.


  • Vzdialenosť hasenia: cca 2 metre