Popis

Bezpečnostná autopás umožňujúci pripútať domáce zviera v automobile.